Piccola BIblioteca

TAIJI BOXING ILLUSTRATED by Cai Yizhong Trad. Paul Brennan
TAIJI BOXING ILLUSTRATED (by Cai Yizhong Trad. Paul Brennan)
NORMATIVA “armi” sportive (spada, sciabola…)
THE TAIJI MANUAL OF SUN LUTANG Trad. Paul Brennan
TAIJI BOXING EXPLAINED by Tian Zhenfeng Trad. Paul Brennan
SELECTED TECHNIQUES OF HERO BOXING by Gao Xingfang Trad. Paul Brennan
SELECTED TECHNIQUES OF HERO BOXING Trad. Paul Brennan